EestiDJ veebilehe ja teenuste kasutustingimused

Käesolev küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika teavitus (edaspidi teavitus) sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks EestiDJ.ee veebileht isikuandmeid (andmeid) kogub, töötleb ja jagab. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).
Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.
„Isikuandmed“ on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, e-posti aadress ning teave meie kodulehe külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja meie teenuste kasutamise kohta.
Kasutades meie veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud meie Küpsiste kasutamise- ja privaatsuspoliitikas.

1.Kelle andmeid EestiDJ.ee veebileht töötleb?
EestiDJ.ee on isikuandmete vastutav töötleja ning küsimuste korral kirjuta info@eestidj.ee.
EestiDJ.ee töötleb oma veebilehte külastanud kasutajate andmeid, kes on avaldanud soovi saada meie uudiskirja või on osa võtnud meie poolt korraldatud hääletustel/võistlustel. Teatud juhtudel töötleme isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest allikatest.

2. Kliendi isikuandmete (andmete) töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused
Meie turunduskanalite vabatahtlike kasutajate ja teenuste kasutajate isikuandmeid töötleme me selleks, et pakkuda informatsiooni ja valideerida meie hääletustel/võistlustel osalenud kasutajaid. Kui EestiDJ.ee töötleb isikuandmeid neil eesmärkidel, on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi tagada meie teenuste korrektne ja kvaliteetsem osutamine. EestiDJ.ee turunduskanalitest (sh koduleht) kogume me andmeid nende kasutamise kohta, et paremini mõista meie külastajate tegelikke huve, pakkuda kvaliteetsemat informatsiooni ja täiustada kodulehe funktsionaalsust ning kasutajasõbralikkust. Näiteks töötleb EestiDJ.ee andmeid andmeid uudiskirjade lugemise ja avamise kohta ning andmeid reklaamide avamise kohta, eesmärgiga pakkuda külastajale tema eelistatud pakkumisi ja sisu. EestiDJ.ee korraldatavas Eesti DJ Top100 hääletuses kogume me andmeid unikaalsete hääletajate valideerimiseks ja informatsiooni saamiseks hääletuse kohta.

3. Kuidas andmeid kogutakse
Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul. Lisaks sellele kasutame me automaatseid andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et optimeerida meie kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda külastajale paremaid teenuseid.

Küpsised ja pikslisildid ning nendest vabanemine
Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms. Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest. Pikslisildid on väikesed veebisaidi koodilõigud, mis võimaldavad veebilehtedel küpsiseid lugeda ja paigaldada. Need käivituvad, kui kasutaja avab e-kirja või saabub veebisaidile, misjärel laaditakse alla kolmandate isikute küpsiseid või registreeritakse, et kasutaja on e-kirja avanud.
EestiDJ.ee kasutab järgmiseid küpsiseid:

 • Seansiküpsised (ajutised küpsised), mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist.
 • Püsiküpsised (salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid EestiDJ.ee veebilehtedel.

Täpsemalt öeldes kasutab EestiDJ.ee:

 • analüütilisi küpsiseid, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Näiteks, milliseid sisulehti külastatakse kõige enam või mida külastajad veebilehelt otsivad jne. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada. Siia hulka kuuluvad nt Google Analyticsi küpsised.
 • reklaamiküpsiseid, mida aitavad pakkuda kasutaja huvidele sihitud reklaame. Näiteks on EestiDJ.ee lehele lisatud Facebook Pixel kood ning kui te ei soovi EestiDJ.ee veebilehe reklaami enam Facebookis näha, siis võite selle keelata. Avage https://www.facebook.com/ads/preferences ja kustutage “Reklaamijad, kellega oled suhelnud” valiku alt EestiDJ.
 • kolmandate osapoolte küpsiseid, nt Youtube ja Google Maps. Asukoha kaarti ja videosid ei näidata, kui pole nõustunud privaatsustingimustega. Selleks, et see tehniliselt oleks võimalik, kasutame Avada kujunduse poolt loodud privacy_embeds küpsist.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks:

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

4. EestiDJ.ee poolt töödeldavad isikuandmed (sh andmed)
EestiDJ.ee võib töödelda järgmisi isikuandmeid (sh andmeid):

 • kontaktanded – nimi ja e-posti aadress
 • EestiDJ Top100 hääletusel kogutavad andmed – Facebooki kasutaja unikaalne ID, et valideerida hääletaja
 • automaatselt kogutavad andmed – kasutaja veebibrauserilt saadud andmed, sealhulgas brauseri liik, seadme tüüp, suhtluskeel, veebisaidi aadress, kust kasutaja saabus, milliseid sisulehti uuris ning kasutaja IP-aadress ja muud liiklusandmed.
 • kasutaja toimingud seoses EestiDJ.ee e-kirjadega – sealhulgas andmed selle kohta, millised kirjad ning millal ja kuidas kasutaja avas.
 • muud isikuandmed – mille te olete teinud avalikult kättesaadavaks või meile kättesaadavaks kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes nagu LinkedIn, Facebook, Google Plus, Instagram jt.

EestiDJ.ee ei töötle vastutava töötlejana isikuandmete eriliike.

5. Isikuandmete jagamine
EestiDJ.ee ei edasta kliendi andmeid väljapoole Euroopa (EU) Majanduspiirkonda. EestiDJ.ee ei jaga kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Kõiki andmeid kasutatakse ainult suhtlemiseks ja parema toote või teenuse pakkumise eesmärgil.

6. Isikuandmete (andmete) turvalisus, kasutamine ja säilitamine
EestiDJ.ee võib saata klientidele informatsiooni oma teenuste, toodete, uudiskirjade ja pakkumiste kohta, kui klient on meile ise andnud oma kontaktandmed, kuid seda niikaua, kui klient pole palunud viimaste tegevuste lõpetamist või lahkunud uudiskirja saajate grupist.

6.1. Isikuandmete turvalisus
Isikuandmete turvaline säilitamine on EestiDJ.ee kõrgeim turvalisuse alane prioriteet. Püüame teha kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.
Oleme meie kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks kehtestanud mõistlikud ja piisavad organisatsioonilised meetmed ning tehnilised ja füüsilised piirangud. Kasutatavad meetmed sõltuvad isikuandmete liigist ja nende avalikukssaamise võimalikest tagajärgedest. EestiDJ.ee on rakendanud vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja korralduslike turvameetmeid kliendi isikuandmete (andmete) kaitsmiseks kadumise ja ebaseadusliku töötlemise eest.

6.2. Säilitamistähtaeg – kui kaua isikuandmeid säilitame?
EestiDJ.ee säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.
Kui me isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame me need isikuandmed.
Võime jätkata kõnesolevate andmete kasutamist statistilistel eesmärkidel, kuid üksnes pseudonümiseeritud või anonümiseeritud kujul.
Küsimuste korral kirjutage palun info@eestidj.ee

7. Külastajal (andmesubjekti) õigused
Külastajal on õigus pääseda ligi EestiDj.ee poolt töödeldavatele Kliendi enda isikuandmetele ja õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist.
Kui Kliendil on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et EestiDJ.ee on tema isikuandmete (andmete) töötlemisel rikkunud tema õigusi, peaks ta kindlasti ühendust võtma e-posti aadressil info@eestidj.ee.
Kui te ei soovi saada EestiDJ.ee turundusteateid, on teil võimalik neist loobuda, järgides iga turundusteate jaluses olevaid loobumisjuhiseid.

Andmesubjekti õigused

 • Parandamisõigus – on andmesubjekti õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed põhjendamatu viivituseta parandataks.
 • Kustutamisõigus – on andmesubjekti õigus nõuda, et tema isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutataks, kui on täidetud teatud lisatingimused.
 • Andmesubjektil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me tema kohta säilitame ja mida ta on meile andnud.
 • Kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, on andmesubjektil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Kui soovite kasutada nimetatud õigusi, palume võtta meiega ühendust. Kui EestiDJ.ee pakutud lahendus ei rahulda teid, siis on teil õigus pöörduda Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

8. Muud sätted
EestiDJ.ee võtab õiguse Küpsiste kasutamist ja privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta. Küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika uusim versioon on alati saadaval käesoleval veebilehel.
Käesolevale Küpsiste kasutamisele ja privaatsuspoliitikale kohalduvad Eesti Vabariigi seadused.

Kehtiv alates 01.01.2019

EestiDJ.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid (cookie). Lehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Privacy Settings saved!
Privaatsusseaded

Decline all Services
Accept all Services